Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném na www.kontaktnicockylevne.cz obchodní firmou Oční studio Aleš Žejdl s.r.o. a podrobně upravují práva a povinnosti prodávajícího – Očního studia Aleš Žejdl s.r.o., IČO: 26918773, a spotřebitele jako kupujícího.

Práva a povinnosti se podpůrně řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ).

Prodávající se zavazuje, že bude spotřebiteli dodávat:
a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
b) zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
c) zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 1. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky www.kontaktnicockylevne.cz, kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky spotřebitele prodávajícím. Vzniklou smlouvu lze měnit pouze na základě dohody stran nebo odstoupit ze zákonných důvodů. Přijetím objednávky není informativní automatický e-mail o doručení objednávky zaslaný na kontaktní e-mail.

Před kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ je spotřebitel povinen zkontrolovat údaje uvedené v objednávce, do té doby je spotřebitel oprávněn vstupní údaje, které do objednávky vložil, změnit.

Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky i reklamační řad jsou veřejně dostupné na webových stránkách prodávajícího www.kontaktnicockylevne.cz.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě jednání se spotřebitelem v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a spotřebitel toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.

Zboží bude dodáno co nejdříve podle aktuálního stavu skladových zásob a možností dodavatelů. O datu odeslání zboží bude spotřebitel informován elektronickou cestou.

Pro stanovení výše kupní ceny zboží je rozhodná cena zboží v okamžiku objednání. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží může být připočítána cena dopravy.

Zasílání zajišťuje prodávající na území České republiky prostřednictvím České pošty a přepravní společnosti WE|DO. Oba přepravci doručují zásilky do druhého dne od odeslání. Spotřebitel má možnost objednané zboží vyzvednout také osobně v provozovnách prodávajícího a dalších smluvních místech.

Spotřebitel má možnost v objednávkovém formuláři zvolit způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob odeslání zboží. Spotřebitel je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně tyto oznámit přepravci.

 

Způsob platby, způsob doručení a výše poštovného včetně DPH:

Druh dopravy Cena vč. DPH
Osobní odběr v Oční Studio Aleš Žejdl zdarma
Česká pošta - Balík do Balíkovny 65 Kč   (+ 19 Kč dobírka) Objednávka nad 1500 Kč: zdarma
Česká pošta - Balík do ruky 112 Kč (+ 38 Kč dobírka) Objednávka nad 1500 Kč: zdarma
Česká pošta - Balík na poštu 90 Kč   (+ 38 Kč dobírka) Objednávka nad 1500 Kč: zdarma
Uloženka  WE|DO - Výdejní místa 72 Kč   (+ 38 Kč dobírka) Objednávka nad 1500 Kč: zdarma
Uloženka  WE|DO - Doručení na adresu 119 Kč (+ 38 Kč dobírka) Objednávka nad 1500 Kč: zdarma
     
   
Dodání na Slovensko

249 Kč (10 EUR)

(+ 38 Kč dobírka)

Objednávka nad 2000 Kč: zdarma
Slovenská pošta - Zmluvný balík s poisteným    
* Uvedené ceny + cenu objednaného zboží přepočítáváme z Kč na EUR podle aktuálního kurzu ČNB k datu odeslání zásilky    

 

Zboží zakoupené v internetovém obchodě www.kontaktnicockylevne.cz není možné hradit dárkovými poukazy typu Flexi Pass, Unišek apod. ani jinými způsoby využívajícími firemních či jiných benefitů.

Pokud výše kupní ceny zboží v objednávce dosáhne hodnoty 1.500,- Kč a vyšší, je pro spotřebitele POŠTOVNÉ ZDARMA. 


Číslo bankovního účtu pro platby převodem je: 2150004399/0800.

Číslo bankovního účtu pro platyb v Eurech je: 23 02 01 77 55 / 2010

Prodávající zůstává výlučným vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Nároky z vadného plnění

Práva spotřebitele se řídí ustanoveními NOZ a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů a reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří přílohu a součást těchto obchodních podmínek.

 1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo, v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, doporučujeme, aby nejlépe v písemné listinné formě uvedl, že odstupuje od smlouvy, pokud možno s uvedením čísla objednávky, datem nákupu a s uvedením čísla účtu pro vrácení peněžních prostředků. Peněžní prostředky je možné po předchozí dohodě vrátit i na provozovně prodávajícího. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

V případě, že spotřebitel řádně odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či se souhlasem spotřebitele jinak, pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) o opravě nebo údržbě provedené na žádost spotřebitele,
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacení celé kupní ceny zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republiky se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje spotřebitelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dále v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prodávající (správce osobních údajů) zajišťuje plnou ochranu dat spotřebitele (subjektu údajů). Osobní údaje spotřebitele jsou důvěrné a jsou zpracovávány pouze pro účely vyřízení objednávky, plnění legislativních požadavků a pro přímý marketing na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Prodávající zpracovává osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Prodávající respektuje zásadu minimalizace zpracovávaných osobních údajů.

Pro výše uvedené účely zpracovává prodávající tyto osobní údaje spotřebitele, které spotřebitel prodávajícímu sdělí: jméno a příjmení, akademický titul, adresu bydliště, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech spotřebitele (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.). Pokud spotřebitel nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, má právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Prodávající může pověřit třetí osoby, jakožto Zpracovatele osobní údajů spotřebitele, konkrétními úkony nezbytnými pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, osob zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží a s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám. Kontaktnicockylevne.cz využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu 2 let po uskutečnění posledního nákupu za účelem marketingové komunikace a dále po dobu určenou dalšími platnými zákony (zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Prodávající přijal adekvátní technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Spotřebitel má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Má také právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Prodávající zajistí aplikaci těchto práv i u případných zpracovatelů.

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající má zájem na spokojenosti spotřebitele, pokud má spotřebitel zájem upozornit prodávajícího na chyby, prosíme, aby využil kontaktní mail obchod@kontaktnicockylevne.cz. Věříme, že se nám podaří výhrady smírně vyřešit.

Oprávněnost k podnikání a živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný spotřebiteli. Uskutečněními nákupu v e-shopu spotřebitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován na základě zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník (dále jen NOZ); a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů; a jeho cílem je účelné upřesnění postupu zákazníka jako spotřebitele a kupujícího na straně jedné a obchodní firmy Oční studio Aleš Žejdl s.r.o. jako prodávajícího na straně druhé, v případě, že na straně zákazníka vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc (dále jen zboží) převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím či výrobcem prováděné,
b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání, vydržet.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako výše uvedené potvrzení, tedy obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo. Pokud je poskytována záruka za jakost, prodávající zde určí podmínky a dobu.

Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

 1. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

Kupující má právo uplatnit reklamaci pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a v okamžiku převzetí zboží spotřebitelem toto nemá vlastnosti uvedené v článku 1 reklamačního řádu. Za vadu nelze považovat nemožnost řádného užívání zboží z důvodu změny vkusu, módních trendů atp.

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží použité, zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla cena snížena – např. nekompletní zboží, rozbalené zboží, zboží krátkodobě používané, zboží použité pro prezentaci) může být lhůta k uplatnění práv z vadného plnění zkrácena až na 12 měsíců dle § 2168 NOZ. Prodávající neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít nebo byla-li prodávajícím poskytnuta záruka za jakost na zboží či jeho část, vzniká kupujícímu záruka za jakost ve smyslu § 2113 a následujících NOZ. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu poskytnuté záruky za jakost způsobilé k užití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

 1. Způsob uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží, pokud možno v originálním obalu se vším dodaným příslušenstvím, prodávajícímu, spolu s dokladem o zaplacení zboží, s případným dokladem o poskytnutí záruky za jakost. Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem, špínou atd.

 1. Vyřízení reklamace

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Nové zboží musí mít stejné či lepší parametry než reklamované zboží. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Bezplatné odstranění vady zajistí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je často nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě nemožnosti vyřízení reklamace opravou zboží nebo dodáním nového zboží bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží.

Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta k uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, začne lhůta běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem.

Při jakékoli reklamaci je třeba, aby byl vyhotoven písemný protokol o tvrzených či zjištěných závadách, lhůtě jejich uplatnění a formě a době jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není uplatněná reklamace brána v potaz při posuzování práv z vadného plnění.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a v případě potřeby označí zásilku příslušnými symboly „křehké“.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace – náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět, a to za následujících podmínek:
a) zákazník se s prodávajícím předem dohodl, že zboží zákazník dopraví prodávajícímu nebo nejbližšímu autorizovanému servisu na vlastní náklady,
b) reklamace je oprávněná.
c) zákazník si vyžádá úhradu nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží spolu s doložením výše nákladů (stačí scan).

 1. Odmítnutí reklamace

Reklamace zboží nebude uznána:
a) vypršela-li u reklamovaného zboží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění nebo doba, na kterou se vztahuje případná záruka na jakost zboží, přede dnem uplatnění reklamace,
b) vada vznikla neodbornou manipulací či nesprávným čištěním,
c) zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly,
d) zboží bylo nadměrně zatěžováno,
e) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 1. Neoprávněná reklamace

Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

 

 

 

 

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2021

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení